Co się wydarzyło

SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie
Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

logo-centrum-diakonijne-sk-2-300x186

11728728_806917182756643_3317748669076980887_o

STALE

WYDARZENIA

 

WSPARCIE SŁONECZNEJ

10.03.2019 podczas nabożeństwa na rozpoczęcie 5. sesji Synodu Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Bozena Polak została uhonorowana Nagrodą Róży Lutra


5954f046b7670_o,size,969x565,q,71,h,c17184

BOŻENA POLAK laureatką nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2017. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/laureaci-nagrody-ostoi-pokoju-im-matki-ewy-2017-wybrani,12224589/

 

 

 

 

 

 

 WAKACJE
DEY CAMP 2018

thumbnail of plakatday camp

thumbnail of paddingtonwww thumbnail of pipiwww


thumbnail of CZY BYŁEŚ JUŻ NA GOLGOCIE

PTE -spotkanie z dr Kuzio – Podruckim

Prelekcja dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego „Katowiccy Tiele-Wincklerowie” (19.12.2017)

Ostatnie tegoroczne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało miejsce 19 grudnia, gościem spotkania był dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, historyk, znawca i popularyzator dziejów górnośląskich rodów szlacheckich, w tym rodzin zasłużonych dla śląskiego ewangelicyzmu. Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki zaprezentował przybyłym tego dnia do Sali parafialnej przy ul Warszawskiej prelekcję dotyczącą Tiele-Wincklerów, rodziny górnośląskich przemysłowców, dzięki której mogła rozwinąć się także katowicka parafia oraz okoliczne wspólnoty ewangelickie. Warto podkreślić, że prelekcja o Tiele-Wincklerach, wzbogacona wieloma fotografiami w postaci multimedialnej prezentacji, ukazała dzieje tej ewangelickiej rodziny szlacheckiej od jej „śląskich” początków – od postaci Franciszka Winklera (1803-1851), niemieckiego urzędnika górniczego, który przybył do pracy w kopani w Tarnowskich Górach, a poprzez małżeństwo ze swoją pracodawczynią – Marią Domes, ale także dzięki własnej przedsiębiorczości, przyczynił się do powstania późniejszej wielkiej fortuny Tiele-Winklerów, obejmującej z czasem liczne górnośląskie kopalnie, fabryki, miasta, w tym Katowice oraz Mysłowice.

W niezwykle zajmującej, urozmaiconej ciekawostkami i anegdotami prelekcji o Tiele-Winklerach nie zbrakło opowieści o mariażu Waleski (córki Franciszka Wincklera) z pruskim podporucznikiem Hubertem von Tiele (1823-1893)[1], nie zabrakło również odniesień do najtrwalej zapisanej w pamięci współwyznawców córki Tiele-Wincklerów – Matki Ewy, założycielki miechowickiej „Ostoi Pokoju”, ewangelickiej diakonisy, która przez cale swoje życie niosła pomoc biednym i potrzebującym. Słuchacze mieli okazję poznać także kolejnych, bliższych naszym czasom przedstawicieli rodziny, w tym sylwetkę najstarszego z synów Huberta – Franciszka Huberta von Tiele-Winklera (1857-1922), twórcy rodowej siedziby w Mosznej, nie stroniącego także od działalności charytatywnej na rzecz okolicznej ludności. Po II wojnie światowej Tiele-Wincklerowie opuścili Górny Śląsk, osiedlając się na terenie Niemiec. Rodzina w dalszym ciągu, jak przekazał prelegent, pielęgnuje swoje rodzinne więzi, prowadząc różnorodną aktywność zawodową, ale także związaną ze statusem rodu w przeszłości, w tym m.in. współpracuje trwale z niemiecką „Ostoją Pokoju”. Prelekcja w końcowej części dotycząca nowszych dziejów rodu zakończyła się przypomnieniem wizyty barona Hansa-Wernera von Tiele-Wincklera i Fryderyki w Katowicach i Mosznej w 2007 roku, którzy gościli na zaproszenie ks. Tadeusza Szurmana w związku z rocznicowymi obchodami w katowickiej parafii ewangelickiej.

Po zakończeniu wykładu był czas na rozmowy i pytania kierowane tradycyjnie do prelegenta. Pytania dotyczyły poszczególnych członków rodziny Tiele-Wincklerów, w tym kobiet oraz przedstawicieli kolejnych pokoleń górnośląskiej linii rodu. Cennym uzupełnieniem wykładu były wspomnienia p. Bożeny Polak, dotyczące wymienionej już wizyty przedstawicieli Tiele-Wincklerów w 2007 roku w pałacu w Mosznej. P. Bożena Polak podkreślała m.in. wzruszenie i niezwykłość odwiedzin rodzinnego domu przez potomków i kiedyś mieszkańców przetrwałej do naszych czasów rodowej siedziby. Podkreślano również, że ważne jest pielęgnowanie pamięci o założycielach Katowic, ale także współzałożycielach miejscowej parafii ewangelickiej, rodzinie zasłużonej dla rozwoju górnośląskiego górnictwa, której członkowie współtworzyli gospodarcze bogactwo śląskiego regionu, rzutujące również na jego obecny kształt i znaczenie. Dr Kuzio-Podrucki przybliżył dzieje śląskiego rodu, dla słuchaczy także dzieje współwyznawców, jednych z fundatorów miejscowego kościoła parafialnego.

 

Aneta M. Sokół

[1] Hubert von Tiele znacznie pomnożył majątek swojej żony – Waleski, poprzez połączenie herbów i nazwisk rozpoczęły się dzieje rodziny Tiele-Wicklerów.

Odpowiedz