Co się wydarzyło

SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie
Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

logo-centrum-diakonijne-sk-2-300x186

11728728_806917182756643_3317748669076980887_o

STALE

WYDARZENIA

 

WSPARCIE SŁONECZNEJ

10.03.2019 podczas nabożeństwa na rozpoczęcie 5. sesji Synodu Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Bozena Polak została uhonorowana Nagrodą Róży Lutra


5954f046b7670_o,size,969x565,q,71,h,c17184

BOŻENA POLAK laureatką nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2017. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/laureaci-nagrody-ostoi-pokoju-im-matki-ewy-2017-wybrani,12224589/

 

 

 

 

 

 

 WAKACJE
DEY CAMP 2018

thumbnail of plakatday camp

thumbnail of paddingtonwww thumbnail of pipiwww


thumbnail of CZY BYŁEŚ JUŻ NA GOLGOCIE

Spotkanie PTE

Gościem pierwszego tegorocznego spotkania katowickiego Oddziału PTEw była Małgorzata Sznicer, członkini ewangelickiej parafii katowickiej, w tym chórzystka chóru Largo Cantabile, ale także autorka tomików poetyckich, dziennikarka oraz animatorka kultury. Małgorzata Sznicer przedstawiła słuchaczom 16 stycznia wizerunek współczesnej parafii luterańskiej w Londynie, którą miała okazję odwiedzić i poznać w trakcie swoich pobytów w Wielkiej Brytanii („Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie”). Prelegentka na wstępie omówiła powojenne początki londyńskiej parafii, skupiającej po zakończeniu II wojny światowej osiadłych w Anglii Polaków, rozpoczynającej swoje funkcjonowanie pod opieką późniejszego biskupa ewangelickiego w kraju – ks. Andrzeja Wantuły, od 1948 roku – pod przewodnictwem ks. Władysława Fierli (1909-1995).

Słuchacze mieli możliwość poznania interesującej opowieści o kilkudziesięcioletniej obecności polskich ewangelików w Londynie, wspólnocie zasilanej także przez polskich wiernych, do których należy m.in. Hanna Mach z Bielska, która do chwili obecnej uczestniczy we współorganizowaniu życia parafialnego londyńskiej wspólnoty wyznawców. Omówiona pokrótce przeszłość stanowiła też wstęp do ukazania obecnego wizerunku parafii, w tym prowadzonej przez parafię aktywności, której oznaką są m.in. wspólne spotkania po niedzielnych nabożeństwach, szkółka niedzielna oraz inne formy akcentowania obecności ewangelików poza granicami kraju. Małgorzata Sznicer zaprezentowała słuchaczom zarejestrowane wypowiedzi członków parafii londyńskiej, w tym obecnego jej proboszcza ks. Roberta Wójtowicza, który podkreślił wagę londyńskich struktur parafialnych dla integrowania polskiej społeczności przebywającej w Wielkiej Brytanii, zarówno osiadłej od dawna, jak i tzw. emigracji zarobkowej, w ramach której do parafii przybywają osoby młode, w tym dzieci. Zarówno z przytoczonych wypowiedzi, jak i refleksji prelegentki, wyłonił się wizerunek niezbyt licznej, ale rozwijającej się wspólnoty, która ma możliwość spotykania się w kościele zlokalizowanym w centrum Londynu, należącym do niemieckich ewangelików, użyczających swej świątyni polskiej wspólnocie. Podkreślone zostało, że londyńska parafia Chrystusa Pana jest miejscem skupiającym także nowych przybywających do niej członków, co pozwala optymistycznie patrzeć na jej przyszłość. Prelekcję wzbogaciły zdjęcia ukazujące wiernych londyńskiej parafii, kościół, wspólne spotkania parafialne, co tym bardziej przybliżyło obraz funkcjonującej w Wielkiej Brytanii polskiej wspólnoty.

Po zakończonej prelekcji miała miejsce ożywiona dyskusja, uczestnicy pytali prelegentkę zarówno o przeszłość londyńskiej parafii, jak też o obecne jej funkcjonowanie, tym bardziej, że związki pomiędzy wiernymi ze Śląska i Londynu datują się niemal od początku jej istnienia. Prelegentka wspominała przy tej okazji ks. Alfreda Bietę, który długo pełnił posługę wśród londyńskich wiernych, także innych ewangelickich duchownych oraz osoby związane z londyńską parafią. Można podkreślić, że przedstawiona przez Małgorzatę Sznicer, inspirowana własnymi doświadczeniami opowieść przybliżyła słuchaczom obraz współwyznawców z Londynu, ukazując również jak ważną rolę może pełnić przynależność do parafialnej wspólnoty na obczyźnie.

 

Odpowiedz