Co się wydarzyło

SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie
Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

logo-centrum-diakonijne-sk-2-300x186

11728728_806917182756643_3317748669076980887_o

STALE

WYDARZENIA

 

WSPARCIE SŁONECZNEJ


5954f046b7670_o,size,969x565,q,71,h,c17184

BOŻENA POLAK laureatką nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2017. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/laureaci-nagrody-ostoi-pokoju-im-matki-ewy-2017-wybrani,12224589/

 

 

 

 

 

 

 WAKACJE
DEY CAMP 2018

thumbnail of plakatday camp

thumbnail of paddingtonwww thumbnail of pipiwww


thumbnail of CZY BYŁEŚ JUŻ NA GOLGOCIE

Odkryj PoMoc w sobie

Marzec 2018

Spotkanie grupy odbywało się w sobotę 17 marca od godz. 8.00-15.00. Prowadzący,  w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników ,przygotowali zajęcia dotyczące funkcjonowania  rodziny z problemem alkoholowym. Szczegółowo zostało  omówione  życie i przetrwanie w rodzinie alkoholowej –  alkoholizm jako choroba rodzinna, rozwój tożsamości i role pozwalające przetrwać w rodzinie alkoholowej. Tematem przewodnim tego spotkania była sytuacja  dzieci w rodzinie. Prowadzący omówili role jakie przyjmują dzieci żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym ( bohater rodzinny, maskotka, kozioł ofiarny, dziecko we mgle, wspomagacz), w jaki sposób dzieci funkcjonują i czego doświadczają ( obowiązujące zasady – nie mów, nie czuj, nie ufaj; urazy emocjonalne- ostry i rozmyty). Po części teoretycznej nastąpiła wspólna dyskusja dotycząca w/w tematu. Uczestnicy zadawali pytania, a także dzielili się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami.  Następnie cała grupa zaangażowała się w ćw. praktyczne dotyczące skutecznej komunikacji ( teoretyczne wprowadzenie w temat  „ Mówię, rozumiem i jestem rozumiany”; zabawa w „Tabu” – grę słowną  ). W pracy z grupą wykorzystano następujące książki: „Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików”, „ Jak rozpoznać dziecko z rodziny z problemem alkoholowym”, „ Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem”.

Odpowiedz