Sierpień 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 lipca 2019 30 lipca 2019 31 lipca 2019 1 sierpnia 2019 2 sierpnia 2019 3 sierpnia 2019 4 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNE7. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

5 sierpnia 2019 6 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNEkoncert organowy z cyklu „Koncerty u Zmartwychwstania Pańskiego”

7 sierpnia 2019 8 sierpnia 2019 9 sierpnia 2019 10 sierpnia 2019 11 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNE8. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

12 sierpnia 2019 13 sierpnia 2019 14 sierpnia 2019 15 sierpnia 2019 16 sierpnia 2019 17 sierpnia 2019 18 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNE9. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

19 sierpnia 2019 20 sierpnia 2019 21 sierpnia 2019 22 sierpnia 2019 23 sierpnia 2019 24 sierpnia 2019 25 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNE10. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

26 sierpnia 2019 27 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNEzebranie Rady Parafialnej

28 sierpnia 2019 29 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNEŚladami książki...

30 sierpnia 2019 31 sierpnia 2019

Kategoria: PARAFIALNEDiecezjalne pożegnanie wakacji

1 września 2019

Kategoria: PARAFIALNE11. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ / ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Co się wydarzyło

SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie
Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

logo-centrum-diakonijne-sk-2-300x186

11728728_806917182756643_3317748669076980887_o

STALE

WYDARZENIA

 

WSPARCIE SŁONECZNEJ

10.03.2019 podczas nabożeństwa na rozpoczęcie 5. sesji Synodu Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Bozena Polak została uhonorowana Nagrodą Róży Lutra


5954f046b7670_o,size,969x565,q,71,h,c17184

BOŻENA POLAK laureatką nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2017. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/laureaci-nagrody-ostoi-pokoju-im-matki-ewy-2017-wybrani,12224589/

 

 

 

 

 

 

 WAKACJE
DEY CAMP 2018

thumbnail of plakatday camp

thumbnail of paddingtonwww thumbnail of pipiwww


thumbnail of CZY BYŁEŚ JUŻ NA GOLGOCIE

Życie parafii

Parafia liczy obecnie ponad 900 członków. W 2008 obchodziła 150. rocznicę poświęcenia kościoła. Od stycznia 1993 r. proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego jest ks. Tadeusz Szurman. W październiku 2001 r. został wybrany biskupem diecezji katowickiej.

biskup

Ks. Tadeusz Szurman został ordynowany na duchownego luterańskiego 19 listopada 1978 r. w Goleszowie, następnie podjął pracę jako wikariusz, a od 1984 r. – proboszcz w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej-Wirku. Równocześnie, w latach 1989- 1990, był administratorem parafii w Zabrzu. W latach 1982-1986 posługiwał jako duszpasterz młodzieżowy diecezji katowickiej, w latach 1984-1990 – ogólnopolski duszpasterz młodzieży i przewodniczący Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991-2001 był radcą diecezjalnym diecezji katowickiej, w latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Parafia, rozwijając życie religijne, zwraca szczególną uwagę na liczbę uczestników nabożeństw, liczbę przystępujących do Komunii Świętej oraz liczbę uczestników spotkań tygodniowych. W celu pogłębienia i ożywienia życia religijnego w parafii funkcjonują: Koło Pań, grupy młodzieżowe, studenckie; odbywają się studia biblijne, spotkania chóru parafialnego, lekcje religii, spotkania grup AA i grup modlitewnych. W okresie letnim parafia prowadzi akcję „otwartego kościoła”, połączoną z cyklicznymi koncertami muzyki organowej. Kościół czyni starania o głębszą integrację swoich wiernych, a$(„.tu”).removeClass(‚tu’);także aktywnie włącza się w działania ruchu ekumenicznego.

Parafia utrzymuje kontakty partnerskie z parafiami i organizacjami zagranicznymi: z parafiami w Magdeburgu, Hildesheim, Lipsku oraz z zakonem Joanitów. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego był miejscem ważnych uroczystości kościelnych o charakterze ogólnokościelnym, ekumenicznym i diecezjalnym. W Katowicach odbyło się np. centralne nabożeństwo z okazji podpisania między Kościołem rzymskokatolickim i luterańskim w 1999 roku wspólnej „Deklaracji o usprawiedliwieniu”.

Katowicka parafia w ostatnich latach gościła dwukrotnie Djecezjalny Zjazd Chórów, Festiwal Ewangelickiej Twórczości Artystycznej (1996), Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej (2003), ordynacje nowych duchownych(2000,2004,2005).Parafia, co roku, organizuje zimowiska i obozy letnie dla dzieci i młodzieży w miejscowościach wypoczynkowych. Gościła równiez dzieci z Czarnobyla. W 150. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego parafię odwiedzili potomkowie rodziny Tiele-Wincklerów, fundatorów kościoła.

Parafia nawiązuje liczne kontakty z instytucjami społecznymi, które pomagają potrzebującym i oferuje im współpracę w zakresie diakonii. Zarząd Miasta Katowice widząc inicjatywy parafii w sprawach społecznych, współpracuje z nią pomagając w remontach kościoła i pozostałych obiektów. Bez pomocy miasta stan remontów nie byłby tak daleko zaawansowany. Kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego jest dzisiaj, ze wzgledu na jakość wykonania, styl i zawartość ideową, uważany za jeden z cenniejszych zabytków architektonicznych Katowic.

W czasie remontu plebanii w 1993 r. odkryto w piwnicy starodruki, a wśród nich jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego – Biblię Radziwiłłowską tzw. Brzeską z 1563 r. Biblia Brzeska to drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) przekład całości Pisma Świętego na język polski, dokonany przez polskich kalwinów. Biblia została wydrukowana w Brześciu Litewskim w nakładzie około 500 egzemplarzy. Przedsięwzięcie sfinansował książę Mikołaj Radziwiłł Czarny. Syn fundatora, konwertowany na katolicyzm, postanowił wykupić i zniszczyć wszystkie egzemplarze Biblii Brzeskiej. Do dziś ocalało zaledwie 20 do 40 sztuk. Obecnie znajdują się w muzeach lub bibliotekach oraz w zbiorach kościelnych i prywatnych. W 1995 r. odnaleziona w Katowicach Biblia Brzeska została poddana gruntownej konserwacji. Jest najcenniejszym starodrukiem w archiwum parafialnym.

W latach 1995-1996 parafia odzyskała domy parafialne: „Hospic” przy ulicy Jagiellońskiej 17 oraz dom przy ulicy Bankowej 8. W latach 1997-2000 przeprowadzono kompleksowe prace remontowe w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Przywrócono pierwotną malaturę, oczyszczono także fasadę i wykonano zewnętrzną iluminację bryły kościoła. W latach 2005-2006 odnowiono budynek plebanii.

Działalność wydawnicza

głos życia

Parafia, pod kierunkiem bp. T. Szurmana, prowadzi intensywną działalność wydawniczą. W 1996 r. powołała wydawnictwo „Głos Życia”, które umożliwiło publikację wielu tytułów m.in. od 2003 r. kwartalnika „Ewangelik” oraz „Rozważania biblijne” wygłaszane w Radiu Katowice pt. „Głos zycia”. Istnieje ponadtow parafii, funkcjonująca od 1994 roku, Luterańska Redakcja Religijna, obsługująca coniedzielne audycje religijne w Radiu Katowice. Od 1997 r. Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Katowicach wydaje kwartalnik społeczno-kulturalny „Myśl Protestancka”.

 Działalność charytatywna

Przy Parafii funkcjonuje Ewangelicka Stacja Diakonijna Słoneczna Kraina oferująca bezpłatne konsultacje ze specjalistami, punkt wydawania używanej odzieży oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Działalność muzyczna – wizytówką parafii

Parafia katowicka działała zawsze bardzo intensywnie na polu muzycznym. Chór parafialny, który szczyci się ponad stuletnią historią, a od 1997 r. nosi nazwę „Largo Cantabile”, jest jej doskonałą wizytówką Współpracował z wieloma znakomitymi dyrygentami, m.in. z Ernstem Greulichem, Fritzem Lubrichem, Janem Rykałą, wreszcie z Janem Gawlasem – poźniejszym rektorem Akademii Muzycznej w Katowicach i Karolem Stryją – profesorem Akademii Muzycznej, wieloletnim dyrektorem Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Przez wiele lat (od 1981 r.) chórem kierował Mirosław Bliwert, absolwent katowickiej uczelni, czynny organista w rodzinnych Mysłowicach i w Katowicach, wirtuoz improwizacji organowej, pedagog i kompozytor. Wraz z katowickim chórem uczestniczył w wielu koncertach krajowych i zagranicz-nych. Współpracował również z chórami w Mysłowicach i Chorzowie. Był współorganizatorem wielu koncertów organowych oraz sprawował pieczę nad oprawą muzyczną wa-żniejszych uroczystości kościelnych w diecezji. Od jego śmierci w 2007 r. chór „Largo Cantabile” prowadzi Aleksandra Bobrzyk-Maciejczyk, która już w 1995 r. rozpoczęła z zespołem współpracę jako drugi dyrygent.

Od 1987 r. w parafii działa Polskie Towarzystwo Ewangelickie, organizujące w kościele cykliczne koncerty pod kierunkiem Ryszarda Gabrysia, kompozytora i pedagoga Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Koncerty są otwarte dla szerokiej publiczności, cechuje je wysoki poziom artystyczny, a udział w nich biorą znakomici wykonawcy.

„Róże Lutra” i „Śląskie Szmaragdy”

moneta szmaragdOd 2003 r. diecezja katowicka wyróżnia szczególnie zasłużonych członków Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego i osoby działające na rzecz integracji społeczno-kulturalnej. Wyróżnienie, tzw. Różę Lutra, otrzymali m.in. literaturoznawca prof. Grażyna Szewczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach dr Piotr Greiner, dyrektor Muzeum Śląskiego dr Lech Szaraniec.

Od 2004 r. diecezja katowicka przyznaje „Śląskie Szmaragdy” – specjalne nagrody dla wybitnych przedstawicieli Śląska za osiągnię-cia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji i integracji europejskiej. Wręczane są dwóm osobom, w tym jednej spoza Kościoła luterańskiego. Do tej pory odznaczeni zostali: ks. abp Damian Zimoń i prof. Jerzy Buzek; red. Krzysztof Karwat i prof. Ewa Chojecka; ks. abp Alfons Nossol i Jerzy Pilch; prof. Jan Harasimowicz i Adam Małysz; prof. Julian Gembalski i prof. Grażyna Szewczyk.