Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach Ewangelickie Centrum Diakonijne "Słoneczna Kraina" Ewangelicki Cmentarz parafialny w Katowicach Szkółka niedzielna

Jak zgłosić Chrzest Święty?

Chrzest Święty stanowi wypełnienie nakazu Jezusa Chrystusa:

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,18-20

W Sakramencie Chrztu Świętego obietnica Boża łączy się z elementem wody. Dlatego chrzczenie odbywa się przez polanie głowy chrzczonego wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kościoły ewangelickie chrzczą małe dzieci. W ten sposób wyrażają Bożą bezwarunkową aprobatę dla ludzkiego życia. Akceptacja ta wyprzedza nasze rozumienie, decyzje i czyny. Ona się nie zmienia, nawet wtedy, kiedy odmieniają się nasze ludzkie drogi. Dlatego Sakramentu Chrztu Świętego nie powtarza się. Chrzest zostaje wpisany w całe dzieje wiary człowieka. Rodzice i rodzice chrzestni wspólnie z całym zgromadzonym zborem wyznają na początku życia dziecka wiarę chrześcijańską.

Chrzest odbywa się co do zasady podczas nabożeństw (w 1. lub 3. niedzielę miesiąca).

Najpóźniej na tydzień przed Chrztem prosimy rodziców o dostarczenie do kancelarii aktu urodzenia dziecka wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i spisanie wszystkich informacji potrzebnych w księgach parafialnych, w tym danych rodziców i rodziców chrzestnych. Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, to konieczne jest dostarczenie z ich rodzinnej Parafii zaświadczenia o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Wtedy też najlepiej umówić termin rozmowy duszpasterskiej.

Przed Chrztem przeprowadzana jest z rodzicami oraz rodzicami chrzestnymi rozmowa duszpasterska. Może ona odbyć się w kancelarii parafialnej lub w domu rodziców.

Przynajmniej jeden z rodziców chrzestnych powinien być wyznania ewangelicko-augsburskiego. W wyjątkowych przypadkach Proboszcz Parafii może dopuścić do roli rodziców chrzestnych obydwie osoby nienależące do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Kościół Ewangelicko-Augsburski nie pobiera żadnych opłat za udzielanie Sakramentów, które są darem łaski Boga. Rodzina dziecka może złożyć dobrowolną ofiarę na cele Parafii.


© 2024: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach | Projekt i wykonanie fober.pl